Ondanks de positieve start van je relatie ben je in een periode terecht gekomen dat het niet goed gaat. Of binnen de relatie met je kinderen loopt het niet lekker. Ook als volwassen kind kun je moeiten ervaren in het contact met je ouders. Na een echtscheiding kun je tobben over de relatie met je ex. Hoe ga je met elkaar om in een samengesteld gezin. Het kan dan helpen om er met een derde persoon tijd en aandacht aan te besteden. Dat moment kan zijn; als je in een negatieve sfeer terecht komt, elkaar verwijten maakt, er veel wederzijdse boosheid is, het niet meer lukt om samen te werken en je je niet meer geliefd voelt. Dit teleurstellende patroon kan doorbroken worden. Deze uitdagingen kunnen zich voordoen in uw echtpaar/ partnerrelatie maar ook in het gezin waar je zorgen om en problemen met je kinderen kunt tegenkomen.

Als individuele volwassene kun je ook vragen hebben of tegen problemen aanlopen die je belasten. Je kunt hulp krijgen bij identiteitsvragen, complexe relaties, overbelasting, gevoelens van minderwaardigheid of rouw.

In deze praktijk bied ik behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan individuele cliënten, ouders en kinderen en aan (ex-) partners. In deze contacten word je, zonder veroordeling, geholpen om inzicht te krijgen in je eigen gedrag, verlangens, frustraties en onderliggende emoties èn die van de ander beter te begrijpen. Hierdoor kun je grip krijgen op je gedrag en je gedragspatronen veranderen.