De praktijk

In deze praktijk bied ik behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning  aan individuele cliënten, ouders en kinderen en aan (ex-) partners.

Misschien loop je vast in aspecten van je leven, je relatie, je kinderen of je ouders.
Het helpt dan om er met een derde  persoon tijd en aandacht aan te besteden. Dat moment kan zijn;
als je in een negatieve sfeer terecht komt,  elkaar verwijten maakt, er veel wederzijdse boosheid is,
het niet meer lukt om samen te werken en je je niet meer geliefd voelt.
Dit teleurstellende patroon wat je gezondheid en ontwikkeling kan belemmeren,
kan doorbroken worden.

Therapie:

De therapie is gebaseerd op meerdere gangbare systeemtheoretische methodieken waarin de persoonlijke
opvattingen van de (gezins-) leden en de onderlinge wisselwerking zichtbaar en behandelbaar wordt.

Tevens wordt uitgegaan van de gehechtheidstheorie als basis voor de onderlinge relaties,
waarin wij ons afhankelijk weten en voelen van de ander.

De experiëntiële therapie, die ons laat ervaren wat voor ons belangrijk is in onze relaties
met anderen, geeft eveneens methoden voor de behandeling.

Ervaring in het werken binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen psychiatrie en
jeugdwelzijnswerk zijn de pijlers voor de behandelingen.

Wanneer je ervoor kiest om aan jezelf of aan je relaties te  werken, ben je van harte welkom!

Een kennismakingsgesprek kan een eerste stap zijn op weg naar verandering.