Praktijk voor relatie- en gezinstherapie

In verband met het herzien van de teksten van de website is een deel van de pagina’s op dit moment niet beschikbaar. Neem bij vragen even contact op.


 

Praktijk voor relatie- en gezinstherapie vanuit een christelijke identiteit.

In de praktijk bied ik behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan zowel relatiepartners, ouders en kinderen als aan ex-partners

Therapie:
De therapie is gebaseerd op meerder gangbare systeemtheoretische methodieken waarin de persoonlijke opvattingen van de (gezins-)leden en de onderlinge wisselwerking zichtbaar en behandelbaar wordt. Tevens wordt uitgegaan van gehechtheidstheorie als basis voor onderlinge relaties terwijl wij ons afhankelijk weten en voelen van de ander.
De experimentele therapie die ons laat ervaren wat voor ons belangrijk is in onze relatie met anderen geef eveneens methoden voor behandeling.

Ervaring in het werken binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassen psychiater en jeugdwelzijnswerk zijn de pijler voor de behandelingen.

Sluit Menu