Praktijk voor relatie- en gezinstherapie

Ik werk vanuit verschillende gangbare systeemtheoretische visies en methodieken, waarbij het belangrijkste is dat mensen beïnvloed worden door anderen en dat je hun klachten niet los kunt zien van de context waarin ze leven.
Verder is de hechtingstheorie voor mij een belangrijk uitganspunt; ieder mens leert relaties vorm te geven in de verbondenheid met de ander. Je leert dit als jong kind en die ervaringen bepalen hoe je latere relaties vorm geeft. Wanneer je veilig gehecht bent ervaar je minder angst in relaties. Een onveilige hechting leidt tot onzekerheid en onbegrip in het contact met anderen, wat de onderlinge verbondenheid bedreigt.

De experiëntiële theorie gaat er vanuit dat je lijf je laat weten wanneer je je veilig of onveilig voelt. Je voelt het in lichamelijke reacties zoals hartkloppingen, zweten, of juist het ervaren van rust. Je lijf is een heel goede raadgever in de omgang met anderen.
In een eerste gesprek vindt een kennismaking plaats met een inschatting van de problemen en het formuleren van uw hulpvraag. Daarna volgen gesprekken die meestal samen met uw partner of in gezinsverband zijn, waarbij we samen zoeken naar en werken aan een gewenste verandering in uw situatie.

Sluit Menu