Werkwijze

Werkwijze:
Ik werk vanuit verschillende gangbare systeemtheoretische visies en methodieken, waarbij  het belangrijkste is
dat mensen beïnvloed worden door anderen en dat je hun klachten niet los kunt zien van de context waarin ze leven.

Verder is de gehechtheidstheorie voor mij een belangrijk uitgangspunt; ieder mens leert relaties vorm te geven in de verbondenheid met de ander.
Je leert dit als jong kind en die ervaringen bepalen hoe je latere relaties ervaart en hoe je reageert op de ander.

Een onveilige hechting leidt tot onzekerheid en onbegrip in het contact met anderen, wat de onderlinge verbondenheid bedreigt.
Wanneer je veilig gehecht bent ervaar je minder angst en boosheid in je relaties.

De experiëntiële theorie gaat er vanuit dat je lichaam je laat weten wanneer je je veilig of onveilig voelt. Je voelt het in lijfelijke
reacties zoals hartkloppingen, zweten, of juist het ervaren van rust. Je lichaam is een heel goede raadgever in de omgang met anderen.

In een eerste gesprek vindt een kennismaking plaats met een inschatting van de problemen en het formuleren van uw hulpvraag.
Daarna volgen gesprekken die meestal samen met uw partner of in gezinsverband zijn, en waarbij we samen zoeken naar
en werken aan de gewenste verandering in uw situatie.

In deze contacten word je geholpen, zonder veroordeling, inzicht te krijgen je eigen gedrag, verlangens, frustraties
en onderliggende emoties èn die van de ander beter te begrijpen. Hierdoor zal je meer in staat zijn om goed aan te sluiten
op de ander en tevens jezelf recht te doen.

Uw geloofsovertuiging of levensvisie kan expliciet aandacht krijgen binnen de behandeling.

 

Reacties van cliënten:

“Vanaf het eerste gesprek voor relatietherapie was er een sfeer van vertrouwen. We hadden het gevoel dat we alles met jou konden
en mochten bespreken. Jouw kracht is om aan te sluiten bij de problemen van je cliënten.
Je probeerde de problemen te verhelderen en verder uit te diepen.
We zijn zeer tevreden over het resultaat van de gesprekken. We hebben elkaar weer gevonden en zijn samen gelukkig.
Heb je relatieproblemen, wacht niet, ga hulp zoeken! Margriet van Smeden is een fijne, integere relatietherapeute.”

“Het contact met Margriet vond ik erg prettig; het was net of ze een beetje onder m’n huid kroop om te voelen wie ik was.
Ik voelde me erg veilig en vertrouwd en had het gevoel dat ze me goed begreep.”

“Ik voel me zekerder en kan beter met m’n man omgaan; daaruit put ik veel energie om dingen aan te pakken. Mijn leven is weer wat rijker geworden.”