Tarieven

Betalingen en vergoedingen

Het uurtarief voor een individueel of intakegesprek is € 85.*
Een partnerrelatie- of een gezinsgesprek van 90 minuten kost € 125.

U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig voor aanmelding en behandeling.
Relatie- en gezinstherapie worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

De tweedelijns therapie/ intensievere behandeling vindt plaats in samenwerking met
Drs. C. van den Berg (kinder- en jeugd) psychiater bij specialistische GGZ instelling
‘Noorderblinck’. Deze therapieën worden vergoed indien er sprake is van een psychiatrische diagnose,
bij u of uw kind, of een vermoeden hiervan. De zorg voor kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de
gemeente. Volwassenen dienen de eigen bijdrage van de zorgverzekeraar te betalen waarna de
behandeling verder geen kosten met zich meebrengt. Voor deze behandelingen is een verwijzing van uw
huisarts, specialist, bureau jeugdzorg of collega GGZ instelling noodzakelijk.

De nagekomen afspraken voor therapie worden in rekening gebracht voor de 15de van de maand volgend op de maand
waarin de therapiesessie plaatsvond.  Niet tijdig betaalde facturen, binnen 14 dagen na ontvangst,  worden verhoogd met
een administratieve vergoeding van € 10. No -shows worden in rekening gebracht. Als je een afspraak wilt annuleren,
doe je dit minstens 24 uur van te voren. Er kunnen anders kosten voor het consult in rekening worden gebracht.
Voor reiskosten geldt een tarief van € 0,19 per kilometer.

* tarieven gelden vanaf 01-01-2017.