Door wie

margrietMargriet van Smeden:

Ik ben betrokken bij mijn cliënten,  ben benieuwd naar hun verhaal,  zie mijn cliënten als deskundig
over hun eigen leven en relatie, wil graag met hen samenwerken en mijn specifieke deskundigheid
toevoegen aan hun hulpvraag.
Voor mij persoonlijk ligt mijn inspiratiebron in de liefde van God,  die de basis is van mijn leven.

Ik ben getrouwd en woon in Vries. We hebben drie volwassen kinderen.

Na de middelbare school heb ik een opleiding gevolgd op het gebied van sociaal pedagogisch werk. Hierna ben ik
aan het werk gegaan en ben blijven studeren. Belangrijke opleidingen voor mij zijn geweest: de voortgezette opleiding
voor beroepen op sociaal agogisch terrein, kindgerichte gezinstherapie,
opleiding tot systeemtherapeut, mentaliseren bevorderend therapeut en emotionally focussed therapy (EFT).
Symposia en cursussen op het gebied van infants (kinderen van 0-5 jaar), gezinnen en relaties
zijn behulpzaam geweest voor het begrijpen van de problematiek en het uitvoeren van behandelingen.

Indien nodig werk ik graag samen met andere hulpverleners om mijn cliënten optimaal van dienst te zijn. Mijn uitgangspunt is
tevens dat voor alle levensgebieden aandacht moet zijn om ouder en/of kind tot zijn recht te laten komen.

Werkzaam als tweedelijns systeemtherapeut in samenwerking met andere
disciplines binnen Noorderblinck, kinder- en jeugd GGZ praktijk.

KVK nummer 53790855
AGB praktijkcode 94-(0)59690
AGB zorgverlenerscode 94-011500
RBNG/TBNG licentienummer 204818R
Lid van de beroepsvereniging NVPA nummer 101808
Aangesloten bij de SCAG, door het Ministerie van VWS erkende geschillen instantie

Loopbaan Margriet van Smeden

  • 1980-1981 Groepsleidster in ‘Huize Groenendaal’ te Groningen
  • 1981-1986 Groepsleidster in het  Jeugdhuis Leger des Heils te Groningen
  • 1986-1990 Voogd/  Gezinsvoogd bij het  Leger des Heils te Groningen
  • 1990-1993 Systeemtherapeut in de kliniek van ‘De Ruyterstee’ te Smilde
  • 1994-1996 onbetaald verlof
  • 1996-2003 Systeemtherapeut bij de polikliniek van ‘Accare’ te Assen
  • 2003-2008 Systeemtherapeut van het Infant team van ‘Accare’ te Assen
  • 2008-2012 Relatie- en gezinstherapeut/ Systeemtherapeut bij GGZ ‘In de Bres’ te Drachten
  • 2012-heden Systeemtherapeut bij ‘Noorderblinck’ te Beilen en eigen praktijk te Vries.